TIN TỨC Y TẾ

V/v hướng dẫn quy trình thanh toán chứng từ mua sắm, sửa chữa tại Trung tâm Y tế Phụng Hiệp năm 2021
[ Cập nhật vào ngày (02/04/2021) ]


V/v hướng dẫn quy trình thanh toán chứng từ mua sắm, sửa chữa tại Trung tâm Y tế Phụng Hiệp năm 2021Tập tin đính kèm

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

  In bài viếtTìm kiếm

Văn Bản

liên kết sở y tế - bộ y tế

Thư viện ảnh

SƠ đồ đường đi