HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

THÔNG BÁO: V/v lập danh sách các cháu thiếu nhi năm 2020.
[ Cập nhật vào ngày (12/05/2020) ]


Để chuẩn bị cho ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6/2020, BCH Công đoàn thông báo đến các Tổ công đoàn trực như sau:

- Các Tổ công đoàn lập danh sách các cháu thiếu nhi từ đủ 06 tháng tuổi đến lớp 9 là con ĐVCĐ thuộc Tổ công đoàn quản lý.

- Danh sách lập (theo mẫu đính kèm) gởi về Đ/c Phạm Thị Kim Liên qua Zalo hoặc địa chỉ Email: lienkimyt@gmail.com. Số điện thoại: 0944987910.

- Hạn chót nhận danh sách đến hết ngày 25/05/2020.
Tập tin đính kèm

BCH Công đoàn

  In bài viếtTìm kiếm

Văn Bản

liên kết sở y tế - bộ y tế

Thư viện ảnh

SƠ đồ đường đi