HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

THÔNG BÁO: Thực hiện theo tinh thần của công văn số 164/LĐLĐ ngày 11/8/2020 của LĐLĐ huyện Phụng Hiệp. Ban chấp hành Công Đoàn sẽ trích một phần kinh phí hoạt động của Công đoàn để đóng góp theo tinh thần của thông báo. Nay BCH công đoàn thông báo đến tất cả ĐVCĐ trong đơn vị được biết. Trân trọng!
[ Cập nhật vào ngày (17/08/2020) ]


.
BCH Công đoàn

  In bài viếtTìm kiếm

Văn Bản

liên kết sở y tế - bộ y tế

Thư viện ảnh

SƠ đồ đường đi