HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

THÔNG BÁO: Tất cả đoàn viên công đoàn đăng ký gương mẫu chấp hành An toàn giao thông năm 2020 (theo mẫu). Tổ trưởng tổng hợp danh dách nộp về cho Đ/c Liên khoa YTCC hạn chót đến ngày 24/9/2020. Trân trọng!
[ Cập nhật vào ngày (17/09/2020) ]


.
Tập tin đính kèm

BCH Công đoàn

  In bài viếtTìm kiếm

Văn Bản

liên kết sở y tế - bộ y tế

Thư viện ảnh

SƠ đồ đường đi