THÔNG BÁO

Thư mời chào giá gói thầu: Mua VTYT và sinh phẩm xét nghiệm khám sức khỏe Tỉnh ủy, Huyện ủy quản lý 2023
[ Cập nhật vào ngày (09/05/2023) ]


xem file đính kèm
phòng TC-QLCL

  In bài viếtTìm kiếm

Văn Bản

liên kết sở y tế - bộ y tế

SƠ đồ đường đi

Thư viện ảnh