THÔNG BÁO

Mua vật y tế tiêu hao và sinh phẩm xét nghiệm chờ thầu phục vụ khám sức khỏe Tỉnh ủy – Huyện ủy năm 2024.
[ Cập nhật vào ngày (28/05/2024) ]


Đính kèm danh mục




Tập tin đính kèm

Khoa Dược-VTYT-TTB

  In bài viết



Tìm kiếm

Văn Bản

liên kết sở y tế - bộ y tế

SƠ đồ đường đi

Thư viện ảnh