khoa kIỂM SOÁT DỊCH BỆNH

Công văn trực phòng, chống dịch bệnh Corona (Covid 19) tại các TYT, PKKV xã, thị trấn
[ Cập nhật vào ngày (18/02/2020) ]


Công văn trực phòng, chống dịch bệnh Corona (Covid 19) tại các TYT, PKKV xã, thị trấn



Tập tin đính kèm

Khoa KSDB

  In bài viết



liên kết sở y tế - bộ y tế

Thư viện ảnh

SƠ đồ đường đi