LỊCH TRỰC CẤP CỨU

Lịch thường trực Cấp cứu Tuần 35 (24/08/2020 - 30/08/2020)
[ Cập nhật vào ngày (20/08/2020) ]


SỞ Y TẾ HẬU GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM Y TẾ H. PHỤNG HIỆP

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

LỊCH THƯỜNG TRỰC CẤP CỨU Tuần 35

( Từ 24 tháng 08 đến 30 tháng 08 năm 2020)

Cấp trực

T.Hai
24/08

T.Ba
25/08

T.Tư
26/08

T.Năm
27/08

T.Sáu
28/08

T.Bảy
29/08

C.Nhật
30/08

1. Trực lãnh đạo

BSCKI
Ni

BSCKII
Phong

BSCKI
Thừa

BSCKII
Thọ

Ths.BS
Xuân

BSCKII
Phong

BSCKI
Ni

2.1 Trực Trưởng tua

BS Hải

BS Tâm

BS Thư

BS Yên

BS Tùng

BS Đăng

BS V.Phong

Điều dưỡng cấp cứu

Diễn

Tài

Trăm

Ngà

Diễn

Tài

Trăm

Điều dưỡng KKB

Quí

Thái

Nhiễm

Trang

Nghĩa

Quí

Thái

2.2. Bác sĩ Liên khoa

BS Dũng

BS Nhiều

BS Hòa

BS Châu

BS Hiếu

BS Dũng

BS Nhiều

Điều Dưỡng Nội lầu 1

Viên

Mạnh

T.Anh

Tho (M)

Thẩm
Thới

Mạnh
Viên (Q)

T.Anh
Linh

Điều Dưỡng Nội trệt

Thới (N)

Phụng

Cường

Quân

Cường(N)

Phụng

Cường

Điều dưỡng khoa Nhi

Hai

Nhung

Hai

Nhung

Hai

Điều Dưỡng Ngoại

Trung

Tùng

An

Trung

Tùng

An

Trung

Nữ Hộ Sinh

Xuân

Vân

Nhanh

Hiên

Xuân

Vân

Nhanh

 

 

 

 

 

Mỹ

2.3 Khoa YDCT

Ngân

Khương

Ngân

Khương

Ngân

2.4 Khoa khám bệnh (ngày nghỉ)

Bác sĩ

 

 

 

 

 

BS Hà(S)
BS Tâm (pvt)

BS Thư (hlt)
BS Đạm
BS Tâm (pvt)

BS Yên
BS Hải (lmh)
BS Thư (hlt)

Điều Dưỡng

 

 

 

 

 

H.Tú (Tím)

Bình

Dược

 

 

 

 

 

Tho

Tho

Tiêm ngừa

 

 

 

 

 

H.Vũ (S)

 

3. Cận lâm sàng

Xét nghiệm

Toàn

Thúy

Thế

Toàn

Thúy

Thế

X.Quang

Thuận

Giang

Thuận

Trinh

Thuận

Giang

Trinh

4. Hành chính

Thu viện phí

Thông

P.Tú

Tuyền

Thi

Thông

P.Tú

Tuyền

Tài xế

Lung

Sơn

Tâm

Lung

Sơn

Tâm

Lung

Điện - Nước

Tân

Thiện

Khoa

Tân

Thiện

Khoa

Tân

CNTT (trực từ xa)

 

 

 

 

 

Tiên
(Ngân)

Tiên
(Ngân)

Hộ lý

 

 

 

 

 

Thoảng

 

* Ghi chú: SĐT BSCKII Thọ: 0918.502.057;
- SĐT CNTT: Tiên (0987.176.399), D.An (0907.772.826), Ngân (0945.589.897).
- SĐT Bảo vệ: 02936.539.115. SĐT Tài xế: Tâm (0939.444.291), Sơn (0989.877.273), Lung (0985.868.577)
- Oxy: giờ hành chánh liên hệ KỊP (0949.405.089), ngoài giờ liên hệ cán bộ trực hành chính điện nước.
- Mục 2.4 khám bệnh ngày nghỉ: tên bác sĩ chữ in nhỏ là bác sĩ trực tài khoản phụ (mk:123).

* Nơi nhận:                 Người lập bảng

        P.Phòng KHNV                             P.GIÁM ĐỐC

- BGĐ (để biết);

  (đã ký)

              (đã ký)

      (đã ký)

- Khoa/phòng;

- Web ytephunghiep;

 

- Lưu KHNV.

 

                         Huỳnh Ngọc Hòa

   BSCKI Võ Hải Đăng                       BSCKI Lê Văn Ni

 
Tập tin đính kèm

PHÒNG KHNV

  In bài viếtThư viện ảnh

SƠ đồ đường đi