LỊCH TRỰC CẤP CỨU

Lịch thường trực Cấp cứu Tuần 38 (14/09/2020 - 20/09/2020)
[ Cập nhật vào ngày (11/09/2020) ]


SỞ Y TẾ HẬU GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM Y TẾ H. PHỤNG HIỆP

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

LỊCH THƯỜNG TRỰC CẤP CỨU Tuần 38

( Từ 14 tháng 09 đến 20 tháng 09 năm 2020)

Cấp trực

T.Hai
14/09

T.Ba
15/09

T.Tư
16/09

T.Năm
17/09

T.Sáu
18/09

T.Bảy
19/09

C.Nhật
20/09

1. Trực lãnh đạo

Ths.BS
Xuân

BSCKI
Ni

BSCKI
Thừa

BSCKII
Thọ

BSCKII
Phong

BSCKI
Thừa

Ths.BS
Xuân

2.1 Trực Trưởng tua

BS Thư

BS Tùng

BS Đăng

BS V.Phong

BS Hải

BS Tâm

BS Yên

Điều dưỡng cấp cứu

Tài

Trăm

Ngà

Diễn

Tài

Trăm

Ngà

Điều dưỡng KKB

Trang

Nghĩa

Nhiễm

Thái

Quí

Trang

Nghĩa

2.2. Bác sĩ Liên khoa

BS Hiếu

BS Dũng

BS Nhiều

BS Lâm

BS Kiệt

BS Hòa

BS Châu

Điều Dưỡng Nội lầu 1

Tho(N)

T.Anh

Tho (M)

Viên

Tho(N)
Thới

T.Anh
Viên (Q)

Hạnh
Linh

Điều Dưỡng Nội trệt

Phụng

Cường

Quân

Mạnh

Phụng

Cường

Quân

Điều dưỡng khoa Nhi

Hai

Nhung

Hai

Nhung

Hai

Điều Dưỡng Ngoại

Trung

Tùng

An

Trung

Tùng

An

Trung

Nữ Hộ Sinh

Hiên

Xuân

Vân

Hiên

Xuân

Vân

Hiên

 

 

 

 

 

Mỹ

2.3 Khoa YDCT

Ngân

Khương

Ngân

Khương

Ngân

2.4 Khoa khám bệnh (ngày nghỉ)

Bác sĩ

 

 

 

 

 

BS Đạm(S)
BS Thư(hlt)

BS V.Phong
BS Kiệt (tqk)

BS Lâm
BS Dũng (dtd)
BS V.Phong (tvp)

Điều Dưỡng

 

 

 

 

 

N.Hòa

Liên

Dược

 

 

 

 

 

Tho

Triều

Tiêm ngừa

 

 

 

 

 

Mai (S)

 

3. Cận lâm sàng

Xét nghiệm

Thúy

Thế

Toàn

Thúy

Thế

X.Quang

Thuận

Trinh

Thuận

Giang

Thuận

Trinh

Giang

4. Hành chính

Thu viện phí

P.Tú

Tuyền

Thi

Thông

P.Tú

Tuyền

Thi

Tài xế

Lung

Sơn

Tâm

Lung

Sơn

Tâm

Lung

Điện - Nước

Thiện

Tân

Thiện

Tân

Thiện

Tân

Thiện

CNTT (trực từ xa)

 

 

 

 

 

Tiên
(Ngân)

Tiên (Ngân)

Hộ lý

 

 

 

 

 

Thoảng

 

* Ghi chú: SĐT BSCKII Thọ: 0918.502.057;
- SĐT CNTT: Tiên (0987.176.399), D.An (0907.772.826), Ngân (0945.589.897).
- SĐT Bảo vệ: 02936.539.115. SĐT Tài xế: Tâm (0939.444.291), Sơn (0989.877.273), Lung (0985.868.577)
- Oxy: giờ hành chánh liên hệ KỊP (0949.405.089), ngoài giờ liên hệ cán bộ trực hành chính điện nước.
- Mục 2.4 khám bệnh ngày nghỉ: tên bác sĩ chữ in nhỏ là bác sĩ trực tài khoản phụ (mk:123).

* Nơi nhận:             Người lập bảng

         P.Phòng KHNV                               P.GIÁM ĐỐC

- BGĐ (để biết);

(đã ký)

(đã ký)

(đã ký)

- Khoa/phòng;

- Web ytephunghiep;

 

- Lưu KHNV.

 

                   Huỳnh Ngọc Hòa

DS Cao Phương Thúy                        BSCKI Lê Văn Ni

 
Tập tin đính kèm

PHÒNG KHNV

  In bài viếtThư viện ảnh

SƠ đồ đường đi